Đăng Ký Đăng nhập

Luật hoàn tiền và chống rửa tiền tại Happyluke

Chính sách chống rửa tiền

Chúng tôi, tại HappyLuke, được ủy quyền để tiến hành điều tra, xác minh và thực thi quyết định đối với những tài khoản gian lận và rửa tiền, dựa trên thông tin dữ liệu thu thập được.

Nếu tài khoản của quý khách có liên quan đến việc sử dụng chứng từ giả hoặc có hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn vào: sử dụng thông tin không khớp với tài khoản ngân hàng, thay đổi đột ngột trong các giao dịch gửi tiền và rút tiền, sử dụng phần mềm để che giấu hoặc thay đổi địa chỉ IP, số tiền gửi không phù hợp với doanh thu từ cược, chia sẻ thông tin ngân hàng với các tài khoản khác đang hoạt động hoặc đã bị khóa trước đó… Chúng tôi có quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để xử lý, bao gồm việc ngăn chặn truy cập vào trang web, khóa và/hoặc hủy tài khoản của quý khách tại HappyLuke, thu hồi các khoản tiền trong tài khoản. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể chuyển thông tin về quý khách cho cơ quan pháp luật để tiến hành truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu quý khách chi trả các chi phí phát sinh do những hành vi nêu trên.

Sau khi chúng tôi xác định rằng quý khách liên quan đến các hành vi trên, HappyLuke có quyền yêu cầu xác minh thông tin cá nhân của quý khách nhằm phục vụ cho việc điều tra và xử lý một cách tốt nhất.

Luật hoàn tiền cá cược

Chính sách hoàn tiền của chúng tôi là không hoàn tiền khi số tiền gửi (bao gồm cả tiền thưởng) đã được sử dụng để cược trên trang web.

Yêu cầu hoàn tiền chỉ sẽ được xem xét nếu quý khách gửi yêu cầu đó đến HappyLuke trong vòng 24 giờ sau khi giao dịch đó được chấp nhận trên trang web hoặc trong vòng tối đa 30 ngày, miễn là người chơi cung cấp đủ chứng minh rằng tài khoản của quý khách đã bị xâm phạm bởi một bên thứ ba.

Yêu cầu hoàn tiền cần được gửi đến địa chỉ email [email protected] và HappyLuke sẽ không chấp nhận yêu cầu hoàn tiền qua trò chuyện trực tuyến.

Tiền hoàn trả sẽ được thanh toán trong vòng 30 ngày sau khi chúng tôi đã nhận đủ các chứng từ cần thiết theo yêu cầu của chúng tôi.

Tiền hoàn trả sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã được xác minh trên trang web mà người chơi đã sử dụng để gửi tiền.

Chúng tôi có quyền giữ lại bất kỳ khoản hoàn trả hoặc giao dịch ngược nào cho đến khi danh tính của người chơi đã được xác minh đầy đủ theo yêu cầu của chúng tôi, nhằm đảm bảo rằng tất cả các khoản thanh toán cho chúng tôi sẽ được thực hiện sau khi hoàn tiền. Quý khách đồng ý cung cấp các tài liệu KYC (Xác minh danh tính khách hàng) như hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy phép lái xe có chữ ký và ảnh của quý khách do chính phủ cấp. Nếu các tài liệu này không được cung cấp trong vòng 5 ngày kể từ ngày yêu cầu, HappyLuke có quyền giữ lại khoản hoàn trả hoặc giao dịch ngược lại. Hơn nữa, tài khoản người chơi của quý khách có thể bị đóng và tất cả số tiền còn lại có thể bị mất. Quyết định của HappyLuke sẽ là quyết định cuối cùng và không thể kháng cáo.